Kultur i Marsfjällen & Kultsjödalen

Marsfjällen och Kultsjödalen har ett rikt historiskt- och kulturellt arv. Samerna har genom sin naturtro präglat dalgången. Nybyggarna, som bröt ny mark i fjällregionen under framför allt 1800-talet, har även de sina alldeles speciella historier att berätta.

I Marsfjällen/Kultsjödalen finns boplatser och föremål som är daterade till flera tusen år tillbaka i tiden och det finns många intressanta Utflyktsmål i Marsfjällen

Sápmi – Samernas land

Existerar i norra Skandinavien och Kolahalvön. Det samiska kärnområdet inom Sverige sträcker sig från Dalarna i söder till Treriksröset i norr. Här tämjdes vildrenen på 1400-talet och än idag är renskötseln huvudnäringen för flera av traktens samer.

Vilhelmina södra sameby finns det idag ungefär 10 000 renar som sköts av cirka 15 renskötselföretag. Samebyn har cirka 50 medlemmar som arbetar både med renskötseln och i andra näringar. Den årliga renskiljningen i är ett storslaget skådespel att vara med om.

Ricklundgården

Gå en guidad rundtur i paret Ricklunds hem som är fyllt av deras och andra konstnärers konst. Gården drivs nu av en stiftelse och nya konstverk adderas ständigt. Ligger intill Saxnäsgården.

Kontakta Ricklundgården för öppettider och guidad tur på 0940-143 68.

Fatmomakke

Samernas kyrkplats i området. Den första kyrkkåtan uppfördes på 1780- talet. Idag finns det en kyrka, cirka 30 uppförda hus samt ett 80-tal kåtor som brukas i samband med kyrkhelger. Traktens folk samlades till kyrkhelg fyra gånger per år, en gång i juli, två gånger i augusti samt fjärde bönsöndagen. Frälsningsarmen har sin bönekåta (Lapp- Lisas bönekåta) och det finns även ett Kulturrum som talar om Fatmomakkes historia i ord och bild.

Fattmomakke är en vacker plats med historia. En perfekt utflykt.

Pålssons stuga | Marsliden

Abraham Jakobsson, dräng från Klimpfjäll, gjorde den första insyningen i Marsliden år 1853. År 1856 sålde han insyningen till Lars Pålsson. På platsen finns det idag en kopia av Pålssons stuga.

Vi hjälper gärna till med guidade turer till Marsliden. Kunnig guide berättar om Marsliden, Marsfjällen och Bernhard Nordh.

Norgefarargården | Klimpfjäll

Norgefarargården ligger högt och vackert. Gården är idag ett hembygdsmuseum men var under lång tid gästgiveri för Norgefarare. Sommarservering, lite djur, tunnbröds- samt hantverksförsäljning.

Norgefarargården ligger i Klimpfjäll, cirka 30 km från Saxnäs. Se skyltning i Klimpfjäll.

Vielmesmakke

Vielmesmakke sameviste består av privata byggnader och kåtor. Tidigare bodde här samer från Borgafjäll och Storjola under sommar- och höstsäsongen. Under åren 1926 – 1950 bedrevs det även sameskola i en av kåtorna.

ÅK genom Klimpfjäll och fortsätt en bit till och sväng av vägen vid skylten Soldalen. Avståndet är cirka 35 km längs landsvägen från Saxnäs och sedan 1,5 km vandring på grusväg.