Pool, bastu, gym och sporthall

Låt gärna barnen springa runt och ha roligt, spela innebandy, pingis eller kör ditt eget träningspass i sporthallen. Kom ihåg att inga barn får vara i pool, bastu, gym och sporthall utan målsmans tillsyn.

Bada i Saxnäs

Pool, bastu, gym och sporthall är öppet alla dagar 10.00-16.00. För boende gäster har vi öppet längre.

Sporthall/gym kostar 50 kr/p och bastu/pool kostar 50 kr/p.  Sporthall, gym, pool och bastu är inkluderat om du är boende i hotell samt om du bor i vandrarhem och bokat paket som t ex fjällweekend, vandringspaket eller skidpaket.

Det är separata omklädningsrum med bastu för damer och herrar. Det är samma omklädningsrum som används om du använder sporthall eller gym.