fbpx

Natur & Djur

Natur & Djur

Vetskapen om att ren, älg, lo, järv, räv, björn och ibland varg strövar omkring utanför husknuten ger dig en extra äventyrlig känsla under din vistelse. Oftast är det bara fotavtrycken som visar på deras närvaro men då och då dyker det upp tillfällen då man verkligen får se dem.
För fjällräven är lämmeln viktig föda och mer föda ger större kullar.

Vill du uppleva fjällräv?

Växter

Runt midsommar målar smörbollar, midsommarblomster, hjortronblommor och en mängd andra växter landskapet i sin färgprakt. Därtill finns orkidéer och andra sällsynta växter i området.

Hjortron, blåbär, hallon och kantareller är exempel på ätbart och som plockas under augusti och september.

Fjäll | Skog

Marsfjällen, Stekenjokk och Jengenjetje är exempel på trakter med högfjällsterräng. Nere i skogslandet finns urskogsområden där silvergrå trädskelett ligger på marken och lav hänger tjock från gammelfurornas grenar.

Ta dig gärna tid att besöka olika miljöer i våra naturreservat Gitsfjället, Njaka och Marsfjällen för att upptäcka variationen mellan urskogsområden och riktig högfjällsterräng.

Marsfjäll | Naturreservat

Marsfjällets naturreservat är ett stort område med kalfjäll och fjällbjörkskog i väster till höglänta myrplatåer och urskog i öster.

Högfjällsmassivet Marsfjället domineras av den mäktiga Marsfjällstoppen som är det högsta fjället i södra Lappaland med sina 1 587 meter. På platån öster om Marsfjället finns ungefär 10.000 hektar myr som i de östra delarna övergår till skog.

I naturreservatet finns härliga 18.000 hektar urskog till övervägande delen mycket gammal granurskog.

Kontakt