fbpx

Vielmesmakke

Vielmesmakke

Vielmesmakke sameviste består av privata byggnader och kåtor. Tidigare bodde här samer från Borgafjäll och Storjola under sommar- och höstsäsongen. Här bedrevs även sameskola, årskurs 1-3,  under åren 1926-1950. Lärarinnan hette Elsa Skott och skolan bestod av 3 kåtor. En skolkåta, en lärarbostad och en för husmor. Barnen sov i en bod som fortfarande finns kvar. De lekte i skogen och vid ån, där de även fiskade.

Ett besök i Vielmiesmehkie 1934

…/det är en vanlig kåta men den är försedd med två fönster. Barnen sitter med korslagda ben på golvet och vid skrivning, räkning och teckning ha de en liten träplatta de lägger skrivboken, räknehäftet och ritblocket på/…/Barnen får göra milslånga vandringar till fjällen i väster. Lärarinnan berättar, att de nyss kommit hem från en sådan lång fjällvandring som tagit fyra dagar i anspråk. De har vandrat över 6mil och bl.a. besökt två renskiljningar/…

 

Vandring Stekenjokk – Vielmesmakke

ÅK genom Klimpfjäll och fortsätt en bit till och sväng av vägen vid skylten Soldalen. Avståndet är cirka 35 km längs landsvägen från Saxnäs och sedan 1,5 km vandring på grusväg.

 

Se karta här

Kontakt