fbpx

Hållbarhet

12 maj, 2022

Vi är engagerade i Svenska Turistförening (STF) och Västerbotten Experience (VX) och vi fortsätter vår resa mot hållbarhet. Vi önskar att vi skulle ha kommit längre med våra planerade energieffektiviseringar, men tyvärr innebar Covid att vi inte haft den ekonomiska möjligheten. Det roliga är att vi snart kan påbörja arbetet att minska åtgång av el samt och hitta fungerande och hållbara lösningar som vi tror på.

Vi önskar att du är med på vår resa och kommer med förslag till oss i saker på plats. Det finns inget bättre än att du pratar direkt med oss på plats om du upptäcker något som du tycker att vi kan göra bättre. Läs gärna mer om vårt Hållbarhetslöfte

Hållbarhetsarbetet viktigaste beståndsdel är att det ska utvecklas i det dagliga arbetet och anpassas över tid för att passa ihop med omvärlden och våra möjligheter. Enskilda beslut är av värde när vi står inför olika valsituationer. Därför behöver vi även dig och ditt perspektiv som gäst såväl på plats hos oss eller om det är något ute i vår fjällmiljö som vi förhoppningsvis kan påverka.

Vid inköp av produkter så påverkar såväl kvalitet och funktion. Ett exempelvis på det är vårt val av rengöringsmedel; det ska fungera, men även vara med kvalitet och miljöanpassat.

Vi strävar efter att minimera användande av resurser i olika form vilket även kommer innebära att vi stänger ner anläggning sön-torsdag i januari, februari, maj och oktober såvida vi ej får gruppbokningar där vi kan ”öppna upp” vissa delar av verksamheten.

Vi försöker i första hand att reparera och uppgradera befintliga system som exempelvis vår sjövärme och ventilation. Engångsartiklar används i så liten utsträckning som möjligt; vi serverar vårt fina kranvatten till alla måltider och ta gärna med egen vattenflaska att fylla på för utflykt.

 

 

  1. Källsortera; Vi ger dig som gäst bästa möjlighet att källsortera och strävar efter att själva källsortera och minska vårt avfall.
  2. Vi tar ansvar för energianvändningen; Vi strävar efter att använda energi effektivt och väljer i möjligaste mån energi från förnybara källor.
  3. Vi värnar om vattnet som resurs; Vi hushåller med vatten och strävar efter att minska vår vattenförbrukning samt värnar om rena vattendrag och sjöar.
  4. Vi är engagerade i samhället; Vi är engagerade i vårt lokalsamhälle gällande exempelvis natur-, friluftsliv-, miljö-, sociala- och bygdefrågor.
  5. Vi bidrar till en levande bygd; Vi använder närproducerade, ekologiska och rättvisemärkta produkter.
  6. Vi använder miljöanpassade produkter; Vi undviker engångsartiklar så långt det är möjligt samt använder miljömärkta städ- och rengöringsprodukter.
  7. Vi främjar välmående och god folkhälsa; Vi guidar och hjälper gästen till lokala natur- och kulturupplevelser som uppmuntrar till rörelse och tanke för ökad livskvalitet.
  8. Vi är ansvarsfull arbetsgivare; Vi betalar avtalsmässiga löner och verkar för att skapa en trivsam och inkluderande miljö.
  9. Vi hjälper dig att bli en hållbar gäst; Vi informerar och hjälper dig att göra din vistelse i och kring anläggningen så hållbar som möjligt. Vi vill ge gästen möjlighet att själv göra aktiva och positiva hållbarhetsval.
FISKE JAKT WHISKY

FISKE JAKT WHISKY

Alla är välkomna att lyssna på Jonathan, Stalon Silencer och Highcoast whisky

Möte & Längdskidor

Möte & Längdskidor

Möte, längskidor, instruktör, möteslokal, snö och riktiga fjäll. Start 13/11.

Kontakt